تمرینات کلاس شاداب

تمرینات کلاس شاداب

تمرین هفته چهارم:

این هفته "اقتدار" را باهم تمرین میکنیم.

ویژگیهای "والدین مقتدر" را به یاد دارید؟

یک مثال از عملکرد "مقتدرانه" تان را که در این هفته اجرا کردید را برای ما بفرستید.

 

 

 

والدین محترم در صورت وجود هرگونه پرسشی در مورد تمرینات ، میتوانید در بخش تماس سایت مهرمن با ما مطرح کنید
تشکر

وابسته

درباره این موضوع نظر دهید