مهر من

مهر من است به تو،

و مهر تو است به من

دوره‌های آموزشی مادر و کودک

آموزش

بی‌تردید از پیش از تولد آغاز می‌شود،

و در هر لحظه ادامه می‌یابد...

محصولات آموزشی مهر من

پدر و مادری آگاه و کودکی با رشد متعادل

جامعه‌ای سازنده و پویا

دوره‌های آموزشی پدر و مادر
خدمات بی نظیر مهر من به خانواده شما

مهر من چه کمکی به من می‌کند؟

مهر من، آشیانه امنی است برای تمام همراهانش، مدرسه زندگی است برای تمام کودکان این سرزمین... 

ما هستیم، برای بودن شما. ما هستیم، تا با آرامش کودکی‌تان را بازی کنید و با قدرت نوجوانی و جوانی کنید. مهر من، مدرسه عشق است و یاد می‌دهد در آرامش زندگی را زندگی کنیم.