تمرینات کلاس شاداب

تمرینات کلاس شاداب

تمرین هفته سوم:

در دوره "کودک شاداب"، مراحل قانون گذاری بطور کامل توضیح داده شد،یکی از قانونهایی را که به روش گفته شده برای فرزندتان اجرا کردید را برای ما توضیح دهید.

 

 

 

والدین محترم در صورت وجود هرگونه پرسشی در مورد تمرینات ، میتوانید در بخش تماس سایت مهرمن با ما مطرح کنید
تشکرmail

وابسته

درباره این موضوع نظر دهید