تمرینات کلاس شاداب

تمرینات کلاس شاداب

سلام

این مطالب برای تمرینات دوره کودک شاداب و ادامه دار بودن روند آموزش های مادران مهرمن تدوین شده است.

 روش کار :

هر هفته یک تیتر آموزشی که در دوره کودک شاداب به تفصیل در جریان آن قرار گرفتید به صورت عملی تمرین می شود و در هر لحظه از اجرای این آموزش ها در کنارتان هستیم تا بهترین نتیجه حاصل شود .

شرایط:

قرار است آموزشها از حیطه مفاهیم ،به رفتار و حتی عادت مادرانه تغییر کند، و این تنها وقتی ممکن میشود که مصرانه مفاهیم در هر روز تمرین و تکرار شوند.

پس برای هر تمرین زمانی تعیین میشود که تا آن مدت باید مادران مهرمنی گزارش تمرینات هفتگی را برای ادمین گروه ارسال کنند.

یک قانون:

تا دوهفته نفرستادن گزارش تمرینها قابل درک و همراهی است اما اگر بیشتر از این مدت گزارشی از مادر ارسال نشود، برای ما به معنای استعفا از ادامه دوره " کودک شاداب" خواهد بود و به ناچار ار گروه حذف خواهد شد.

یک تعهد:

این دوره و تمرینات بر پایه بیش از ده سال تجربه کارشناسان مهرمن طراحی شده و در اختیار شما که دغدغه رشد متعادل کودکتان را دارید ،قرار گرفته است، پس لطفا در امانت داری این آموزشها همراه ما باشید.

 

1- یک تکته از آنچه که باهم در دوره " کودک شاداب" تجربه کردیم "انواع شنوندگی" بود:

90-100   شنوندگان  عالی

70-90    شنوندگان خوب

50-70  شنوندگان متوسط

 

والدین محترم در صورت وجود هرگونه پرسشی در مورد تمرینات ، میتوانید در بخش تماس سایت مهرمن با ما مطرح کنید
تشکر

وابسته

درباره این موضوع نظر دهید