کودکان ۲ تا ۳ ساله در مهر من

تخلیه هیجانی + رشد جسمی حرکتی + آموزش‌های پایه + تقویت حواس پنج‌گانه + رشد شناختی + تقویت مهارت‌های فردی + جداسازی امن

فرض بر این است که کودکان از هجده ماهگی با گذراندن دوره‌های مرحله مقدماتی مادر و کودک (از هجده ماهگی تا دو سالگی) دوره‌های زیر را تجربه کرده‌اند:
  • تخلیه هیجانی
  • رشد جسمی - حرکتی
  • آموزش‌های پایه
  • تقویت حواس پنج‌گانه

و حالا آماده ورود به مرحله حساس ۲ تا ۳ سالگی هستند.

فعالیت‌های گروه "دو سال تا دو سال و چهار ماهه ها":

در این مرحله علاوه بر مفاهیم ارایه شده در مرحله مقدماتی، سعی در تقویت رشد شناختی کودکان است.

به مجموعه تغییرات کمی و کیفی که از لقاح تا مرگ ادامه دارد، رشد گفته می‌شود و شناخت شامل چیزهایی می‌شود که می‌دانیم یا به آن می‌اندیشیم.

اما رشد شناختی تغییرات منظم و تدریجی در پردازش ذهنی است که باعث پختگی می‌شود، تغییرات خاصی که عامل اساسی آن گذشت زمان همراه با تکامل و نظام یافتگی سیستم عصبی است که با کسب شایستگی‌ها و توانایی‌ها آن رفتار ظاهر می‌شود.

فعالیت‌های گروه "دو سال و پنج ماه تا دو سال و هشت ماهه‌ها":

علاوه بر مواردی که تا کنون برای گروه سنی زیر سه سال به تفصیل بیان شد، در این مرحله حساس رشدی، تقویت مهارت‌های فردی پیش نیاز اصلی ترم آینده (مرحله جداسازی ایمن) می‌باشد.

هر چقدر توانایی فردی کودک بیشتر باشد، بهتر و زودتر آماده جدا شدن از مادر و اجتماعی شدن می‌شود. مهارت‌های فردی از موارد بسیار ساده گرفته تا موارد پیچیده باید در مرحله رشدی مناسب تمرین شود.

گاهی علت اصلی وابستگی کودکان، عدم داشتن مهارت‌های فردی کافی آنها است و صد البته گاهی وابستگی مادر و کودک، علت اصلی وابستگی است!

فعالیت‌های گروه"دو سال و نه ماه تا سه ساله‌ها":

در این مرحله رشدی، کودکان در فضایی امن "جداسازی" با تکنیک‌های خاص با توجه به آموزش‌های داده شده قبلی به مادران آغاز می‌شود.

این جداسازی در مراحل مختلف، با توجه به تفاوت‌های فردی کودکان و هماهنگی کامل با مادران انجام می‌شود. مراحل این روند مهم و حساس نتیجه سال‌ها تجربه و پژوهش میدانی کارشناسان موسسه مهر من است.

نکته مهم این که سبک‌های دلبستگی زندگی آینده فرد را رقم می‌زند و در مواردی مانند روابط بین فردی، مهارت‌های اجتماعی، اضطراب و... اهمیت زیادی دارد.

در خلال این دوره بسیاری از دغدغه‌های والدین از حضور در فضاهای اجتماعی کودکان (مهد، گروه هم‌سالان و...) با شرکت در این دوره و آگاهی از مراحل رشد کودکان، نحوه صحیح برخورد با نیاز عاطفی و ایجاد دلبستگی ایمن برطرف می‌شود.

در کنار تمام موارد ذکر شده، گروه پژوهش و آموزش مادر و کودک زیر سه سال موسسه مهرمن، برنامه‌های جانبی ویژه این گروه سنی را به ترتیب زیر در نظر دارد.

  • اتاق رنگ و موسیقی
  • اتاق بازی خانواده
  • کافه بازی مادران
  • اتاق رشد جسمی - حرکتی
  • جلسات پرسش و پاسخ
  • و ....

از آن‌جا که تفاوت‌های فردی کودکان در هر مرحله رشدی حایز اهمیت بالایی است، قرار گرفتن کودک در هر گروه تنها با ارزیابی کارشناس مربوطه و هماهنگی با خانواده‌ها انجام می‌گیرد.