نوبت ماماناست

نوبت ماماناست

این جلسه برای مادران  کودکان فارغ التحصیل مهر من طراحی شد، بر اساس دوره ها ، جلسات ، و کارگاه هایی که مادران در موسسه مهر من ،گذرانده اند سوالهایی طراحی شده و و از مادرها پرسیده شد ، این جلسات به سرپرستی خانم حسن زاد برگزار گردید

 

آیتم های اجرایی:

-حل مسئله

-طرح سوال

-مرور آموزشها

هدف:

مرورو یادآوری مطالبی که مادر های مهر منی در جلسات و کلاس ها اموزش دیده اند

 

وابسته

درباره این موضوع نظر دهید